EkonomiGenel

Kıdem tazminatını arttırmanın yolu! Kıdem tazminatı nasıl arttırılır?

Kendi isteği ve hatası dışında işten çıkarılanların alabildiği kıdem tazminatını arttırmak mümkün. Son brüt ücret de bu noktada önem kazanıyor.

1475 sayılı İş Kanunu’na göre, işçinin işe başladığı tarihten itibaren aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalışılan süreler göz önüne alınarak, hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işveren tarafından çalışana ödenecek tazminata “kıdem tazminatı” deniyor. Kıdem tazminatı almanın şartları ise şu şekilde:

İşverenin, kanunda belirtilen haklı nedenlerin hiçbirine dayanmadan çalışanı işten çıkartması.
İş sözleşmesine konu olan işin, çalışanın sağlığını ya da yaşam şeklini tehlikeye sokması.
İşveren ya da birlikte çalışmak zorunda olduğu başka bir çalışanın taşıdığı bulaşıcı hastalığa yakalanması.
İşverenin; iş sözleşmesinin imzalanması sırasında çalışana işin nitelikleri ile ilgili yanlış bilgi vermesi.
Çalışana veya çalışanın aile fertlerinden herhangi birine işveren tarafından hakaret edilmesi, onur kırıcı ithamlarda ya da cinsel tacizde bulunulması.
İşverenin, çalışandan yasadışı bir iş yapmasını istemesi.
Çalışanın başka bir çalışan tarafından cinsel tacize uğradıktan sonra bu durumu işverene bildirmesine rağmen işveren herhangi bir önlem almaması.
İş yerinde bir haftadan daha uzun süre ile işin durmasına neden olacak bir durumun oluşması.
Kadın çalışanın, evlendikten sonraki 1 yıl içerisinde işten ayrılmak istemesi.
Erkek çalışanın askerlik görevini yerine getirmek için silah altına alınması.

Yine İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Alınan son brüt maaş çalışılan yıl ay ve günle çarpıldığında ödenecek rakam ortaya çıkıyor. Tazminat alabilmek için son iş yerinde en az bir yıl çalışmış olma şartı da var. Bu noktada, kıdem tazminatını doğrudan etkileyen nokta da alınan son brüt maaş oluyor. Bu brüt ücret, yıl içinde nakit olarak ve düzenli ödenen her ücretle artıyor.

Giydirilmiş Brüt Ücret Ödemeleri Düzenli Olmalı

Yapılan ödemelerin brüt maaşa eklenmesiyle giydirilmiş brüt ücret oluşuyor. Giydirilmiş brüt ücretteki ödemelerin düzenli olması da büyük önem arz ediyor. Brüt ücrete eklenebilecek düzenli ödemelerin bazıları ise şu şekilde: yemek yardımı, gıda yardımı, yakacak yardımı, konut yardımı, yıpranma tazminatı, sağlık yardımı, devamlı ödenen primler. Tazminat hesabı yapılırken dikkate alınmayan ödemeler de var. Yıllık izin ücreti, doğum ve ölüm yardımı, fazla mesai ücreti gibi ödemeler kıdem tazminatı hesabının dışında kalıyor.