Akademik PersonelAkademik Personel Alım İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

Yeditepe Üniversitesi Akademik Personel Alıyor!

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi uyarınca üniversite bünyesine 2 (iki) Araştırma Görevlisi alacak.

Üniversite Rektörlüğü, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla Ticari Bilimler Fakültesi’ndeki Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü ve Lojistik Yönetimi Bölümü için Araştırma Görevlisi alınacağını duyurdu. Başvuracak adayların ALES puanlarının en az 70, YDS puanlarının ise en az 50 olması gerekiyor.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü kadrosuna başvuracak adaylar üniversitelerin iktisat, işletme, uluslararası ticaret veya e- ticaret yönetimi bölümlerinin birinden lisans derecesi ile mezun olmalı ve aynı bölümlerde yüksek lisans yapıyor olmalı.

Lojistik Yönetimi Bölümü kadrosuna başvuracakların ise üniversitelerin iktisat, işletme, lojistik yönetimi veya uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümlerinin birinden lisans derecesi ile mezun olma ve işletme, pazarlama veya lojistik yönetimi bölümlerinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olma şartı var.

Aranan Diğer Şartlar Ne?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Adaylarda aranan bazı özel şartlar da bulunuyor. Örneğin, araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı da aranıyor.

Gerekli Evraklar Neler?

Adayların başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi, devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti ve ALES ile Yabancı Dil belgelerinin fotokopileriyle Üniversite Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor.

Son Başvuru 9 Temmuz’da

Son başvuru tarihi 9 Temmuz olarak belirlenirken sınav giriş tarihi ve yeri, 29.07.2021 Ticari Bilimler Fakültesi Binası/3. Kat saat 14:00-15:30 arası olarak duyuruldu. Sonuçlar ise 3 Ağustos’ta açıklanacak.