EkonomiGündem

Hayvancılık Hibesi Alacaklara Uyarı! Açıklama Yapıldı

Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’ne göre hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara hibe verilecek.

Hibe desteği kapsamında büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımına hibe desteğinde bulunulacak.

Hibe Desteği Başvuruları Nasıl Yapılıyor?

Tebliğ’e göre, inşaat yatırımı, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımı yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımın  yapılacağı  yerdeki il müdürlüğüne başvuracak. Başvurular, Genel Müdürlükçe hazırlanacak uygulama rehberinin internet sitesinde yayımlanmasının ardından otuz günü geçmemek üzere belirlenecek tarihler arasında alınacak. Başvurular açıklanan başvuru tarihleri için geçerli olup, başvuru tarihinden sonra alınan başvurular geçerli başvuru sayılmayacak. Geçmiş yıllarda aynı hibe konularında başvurusu onaylanıp yatırımını yapmaktan vazgeçen yatırımcıların yeniden başvurmaları halinde puanlamada eksi puan verilecek. Yatırımcı aynı yatırım konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibenin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter onaylı hibe taahhütnamesini il müdürlüğüne verecek. İnşaat yatırımları, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımları başvurularında istenecek belgeler Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberi ile yayımlanacak.

Hibe Verilmeye Uygun Olmayan Giderler De Bulunuyor

Her türlü borçlanma giderleri, faizler, başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, kur farkı giderleri, makine ve ekipman kira bedelleri, ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri, bankacılık giderleri, denetim giderleri, KDV ve ÖTV dahil tüm vergiler, ikinci el/kullanılmış mal alım giderleri, eğitim giderleri gibi giderlere hibe desteği verilmeyecek.

Hibe Desteğinden Kimler Faydalanamayacak?

Kamu kuruluşları ile kamu kaynaklarından finansman sağlayan, bağlantısı olan gerçek ve tüzel kişiler bu hibe desteğinden yararlanamayacak. Ayrıca bu kapsamdaki hibe destekleri ve projeleri de onay almayacak. Denetim ve ceza kapsamında ise, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar, 5 yıl süreyle hiç bir desteklenme programından yararlanamayacaklar.

Son Tarih 30 Kasım

Projesi onaylanan, hibe taahhütnamesini veren ve belirtilen süre içinde yatırımı  tamamlayan  yatırımcılar hibe desteğini alabiliyor. Yatırımcıların yatırımlarını 30 Kasım tarihine kadar tamamlayacaklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesi sunmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar yatırımlarını tamamlamayanlara ek süre verilemeyecek ve hibe ödemesi yapılmayacak.