Personel Alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alımı Yapacağını Açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alımı İçin Şartları Açıkladı.

Alınacak 5 uçak pilotunun dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ankara iline 2 Uçak Pilotu
Van iline 1 Helikopter Pilotu
Diyarbakır iline 2 (iki) Helikopter Pilotu alımı yapılacaktır.

Adaylarda Aranacak Genel Şartlar Aşağıdaki Gibidir:

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı olan ilk atamada aranacak aşağıdaki yazılan koşullara uyması gerekmektedir:

1) Türk Vatandaşı olmak

2) Sınavın son başvuru gününe  kadar 18 yaşını tamamlamış olması koşulu gerekmektedir

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olması gerekmektedir. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekmektedir.

5) Askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekmektedir.

6) Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmesi gerekmektedir

7) Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer özellikleri taşıması gerekmektedir.

8) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının olumlu olması gerekmektedir.

9) Pilotluk lisansına sahip olması şartı vardır.

10) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olması şartları vardır.

Yapılacak olan başvurular 07 Mart 2016 Pazartesi– 11 Mart 2016  Cuma tarihleri arasında yapılacaktır. Sözlü veya yapılacak olan uygulamalı sınava girecek adaylar için, sınav yeri , sınav ve saati www.egm.gov.tr internet adresinde adaylara duyurulacaktır.