Akademik PersonelAkademik Personel Alım İlanlarıİş İlanlarıKamu Personelleri

Kafkas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor!

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, profesör, doçent, doktor ve öğretim üyesi pozisyonlarından oluşan 35 (otuz beş) kişilik kadro ilanı yayımladı. Son başvuru tarihi 9 Temmuz!

Profesör kadrosu için;

Başvuru Dilekçesi,
Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-Devlet çıktıları,
Doçentlik belgesinin onaylı sureti
Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı,
Özgeçmiş ve yayın listesi,
Yayınlar,;
Bir (1) adet fotoğraf
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu”
Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı şeklinde evraklar isteniyor.

Doçent kadrosu için de aynı belgelerin temini istenirken Öğretim Üyesi kadroları için gereken evraklar şu şekilde sıralanıyor:

Başvuru Dilekçesi,
Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
Yabancı dil belgesi,
Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı,
Özgeçmiş ve yayın listesi,
Yayınlar,
Bir (1) adet fotoğraf
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu”
Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı.

Profesör ve doçent kadroları başvurularının, Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığı’na; doktor öğretim üyesi kadroları başvurularının ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacağı belirtiliyor. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacak. Son başvuru tarihi ise 9 Temmuz 2021 günü.

Kadroların detaylı bilgisi için https://www.kafkas.edu.tr/belgeler/7a021d63-52ea-4f1f-944a-1b32e5342ea5.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.