Emniyet PersoneliKamu PersonelleriPersonel Alımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor! Son Başvurular 30 Haziran’da!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kendi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununca istihdam edilmek üzere zabıta memuru alıyor. Boş zabıta memuru kadroları için 250 kişi alınacak. Son başvuru günü ise 30 Haziran 2021.

Başvuracak adaylarda bazı genel ve özel şartlar aranıyor. Genel şartlar aşağıdaki şekilde listeleniyor:

Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar Neler?

Özel şartlarda, ilan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak,
Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gibi maddeler mevcut.

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

Sınava girmek isteyen adayların www.ankara.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekiyor.
Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
1 adedi forma yapıştırılmak üzere 2 adet biyometrik fotoğraf.

Belgeleri eksiksiz bir şekilde temin eden adaylar, başvurularını 30 Haziran günü mesai bitimine kadar sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek  tamamlayacaklar.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yapılacak

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar 06/07/2021-16/07/2021 tarihleri arasında sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaklar. Sınavlar saat 09.00’da başlayacak. Sınav yeri ise Ankara Altındağ’da bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı olarak belirlendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir