İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

Belediye 60 KPSS Puanıyla İşçi Alımı Yapıyor! Belediyeye 10 İşçi Alınacak!

Kütahya Gediz Belediyesi, ilk defa atanmak üzere işçi alımı yapıyor. Gediz Belediye Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Temmuz!

Kütahya Gediz Belediyesi’nin yayımladığı ilana göre Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. Yayımlanan ilanda genel ve özel şartlar da mevcut.

Genel Şartlar Neler?

Türk vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Ayrıca her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacak.

Özel Şartlar da Var

İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
V.H.K.İ Kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

Başvurular Nereye Yapılıyor?

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 28 Temmuz tarihinden 30 Temmuz’a kadar mesai günlerinde 09:00:-12:30 – 13:30-17:00 saatleri arasında başvurularını yapabilecekler.

Elektronik ortamda, Belediyenin gediz@gediz.bel.tr e-posta adresine, Gediz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvurular gerçekleştirilecek.

 

Daha detaylı ilan metnine http://gediz.bel.tr/10-Duyurular-KUTAHYA-ILI-GEDIZ-BELEDIYESI-ILK-DEFA-ATANMAK-UZERE-MEMUR-ALIMI-DUZELTME-ILANI  adresi üstünden ulaşabilirsiniz.