Akademik PersonelAkademik Personel Alım İlanlarıEğitimİş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

Işık Üniversitesi Rektörlüğü İlan Verdi! Doktor Öğretim Üyesi Alınacak!

Işık Üniversitesi Rektörlüğü bugün yayımlanan ilanla açık kadrolara 11 Doktor Öğretim Üyesi alımı yapılacağını duyurdu. İlanda belirtilen son başvuru tarihi ise 27 Temmuz 2021.

Yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere alımlar Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne yapılacak. Toplamda 11 akademik personel alınacak.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza)
YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi,
Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta Yeterlilik; Doçentlik ve Profesörlük için Doçentlik Belgesi)
Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri,
Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya,
Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler)
Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan “Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu” (Puanlamaya esas bütün faaliyetler belgelenir.)

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adayların belirtilen evrakları 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek 27 Temmuz mesai bitimine kadar ilgili Akademik Birime şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekiyor.

Belirtilen süre içinde yapılmayan ve elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacak.