Personel Alımı

Üniversiteye KPSS şartı ile bay-bayan güvenlik görevlisi alımı yapılacak!

Bugün Resmi Gazete’de kamuya güvenlik görevlisi alımı için yeni iş ilanı yayınladı. İlanı veren Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü. İlana göre Boğaziçi Üniversitesi, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere bay-bayan güvenlik personeli alımı yapacak. Toplamda 25 personel alımı yapılacak olup, iş başvuruları bugün başladı ve 3 Ağustos 2021 tarihinde sonra erecektir.

Peki, Boğaziçi Üniversitesi güvenlik görevlisi alımı için istenilen şartları nelerdir? Personel alımı iş başvuruları nereye ve nasıl yapılacak? KPSS taban puanı kaç? İşte detaylar…

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM İLANI

Boğaziçi Üniversitesi 18’i erkek 7’si kadın olmak üzere toplam 25 Koruma ve Özel Güvenlik Görevlisi alımı yapacaktır. Güvenlik alımına ilişkin Rektörlük tarafından yayımlanan ilanda ‘’Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları kanunlarına göre İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır’’ denildi.

ARANAN NİTELİKLER

* İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından birinden mezun olmak.
* 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

GENEL ŞARTLAR

* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun
48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

* 01.07.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.07.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

* Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2
rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.

* Bayan adaylarda 165 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla 13 den az olmaması.

* Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

* Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

* Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet Çıktısı Kabul
Edilecektir.)

4. 1 Adet fotoğraf

5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

* Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete ‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvuru Başlangıç Tarihi: 14.07.2021
Son Başvuru Tarihi: 03.08.2021 mesai bitimine kadar.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

* Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. İlanen duyurulur.

Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34342 Bebek/İstanbul Tel: 0212 359 4991