İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Kütahya Gediz Belediye Başkanlığı memur alımı devam ediyor! Başvuruları kaçırmayın!

Gediz Belediye Başkanlığı‘nın İŞKUR‘da yayımladığı ilk defa atanmak üzere memur alım ilanına başvurular 28 Temmuz’da başlıyor. Adaylardan en az 60 KPSS puanına sahip olmaları beklenirken genel ve özel şartlar da detaylı bir şekilde aktarılıyor.

GENEL ŞARTLAR

Her adayın bir kadroya başvurabileceği belirtilen ilanda genel şartlar şu şekilde listeleniyor:

Türk vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURULAR 28 – 30 TEMMUZ ARASI

Adaylar başvurularını elektronik ortamda belediyenin sitesine veya şahsen/posta yoluyla Gediz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne giderek tamamlayabilecekler.

Başvuru sırasında gerekli evraklar ve başvuru adresi için TIKLAYINIZ.