İş İlanlarıPersonel Alımı

PTT memur alımı başladı mı? 55 bin personel alınacak mı?

PTT‘nin 2023’e kadar 55 bin personel alacağının açıklanmasının ardından yüz binlerce vatandaş alımların ne zaman başlayacağını ve başvurularını şartlarını araştırmaya girişti. Pandemi nedeniyle yavaşlayan personel alım sürecinin ise normalleşme süreci ile birlikte hızlanacağı düşünülüyor. Peki PTT personel alım ilanlarına başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılıyor?

 

Personel alımlarını Ptt.gov.tr adresi üzerinden duyuran PTT aynı zamanda öğrencilere staj imkanı da sağlıyor. Staj Seferberliği Projesi için kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine giren öğrenciler PTT bünyesinde staj yapma imkanı buluyorlar.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

 

Özel Şartlar

Genel şartların yanında adaylarda aranan özel şartlar da bulunuyor. Bunlar da aşağıdaki şekilde maddeler halinde listeleniyor:

Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl’e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl’e yapılan başvurular geçersiz sayılacak. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacak.

Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanacak.

Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecek. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacak.

Şirkette görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecek. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacak.

 

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular için açılan ilanları takip eden adaylar başvurularını tek bir alan için yapabilecekler. Başvuru süreci ile ilgili diğer detaylar da karşılarına çıkan sayfalarda açıklayıcı bir şekilde anlatılacak.