Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı örtülü ödenek harcaması rekor kırdı!

Cumhurbaşkanlığı, örtülü ödenek olarak adlandırılan gizli harcama tutarları geçen yılın ilk 6 ayına göre rekor kırdı. 2020 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 8 milyon lira harcayan Cumhurbaşkanlığı, bu yılın ilk yarısında örtülü ödenekten1 milyar 348 milyon TL harcadı. Örtülü ödenek tutarı bu şekli ile yüzde 33,7 oranında artış gösterdi.

16 Mayıs 2000 tarihinde başlayıp 28 Ağustos 2007 tarihinde sona eren 8 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde Ahmet Necdet SEZER toplam 197 milyon 675 bin TL bütçe kullanmıştır.Dönemin yıllık ortalama Cumhurbaşkanlığı bütçesi 25 milyon TL’nin altındadır. Peki, bu örtülü ödenek nedir? Örtülü ödenek harcamaları nerelerde kullanılır?

ÖRTÜLÜ ÖDENEK NEDİR?

5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun’ 24. maddesinde ‘örtülü ödenek’ tanımlanıyor.

Madde 24’te “Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir” ifadesi yer alıyor.

İlgili maddeye göre “kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine” de örtülü ödenek konulabiliyor.

SINIR NE?

Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında, Cumhurbaşkanının ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamıyor.

İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemiyor.

CUMHURBAŞKANI BELİRLİYOR

İlgili kanuna göre, Cumhurbaşkanlığı ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştiriliyor ve ödeniyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir