İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

SYDV İŞKUR üzerinden kamu işçisi alım ilanı yayımladı! KPSS ŞARTI YOK

Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kamu işçisi alımı yapacak. Geçici olarak alınacak işçiler Beden İşçisi kadrosunda 3 ay boyunca çalışacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olan,
Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
Devletin güvenliğine karşı suçlar (FETÖ/PDY, DHKPC, DAEŞ vb. terör örgütleri ile irtibatı ilişkisi olan)
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
En az ilkokul mezunu olan,
Kastamonu il merkezinde ikamet ediyor olan,
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne İş Arayan kaydı bulunan
3294 sayılı kanun kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına kayıtlı olup yardım alan ve
alabilecek olan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların; ikametgâh, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, sağlık raporu, diplomanın aslı ya da noter onaylı örneği, İŞKUR’dan alınmış iş arayan kayıt belgesi ve başvuru dilekçesi ile 30 Temmuz’a kadar HepKebirler Mahallesi İnönü Caddesi No:29/1 Merkez/Kastamonu adresine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir