Ekpss

EKPSS Kura müracaatları, yarın başlıyor

 KİMLER KURAYA KATILABİLİR ?

 24 Nisan 2016 tarihinde sınava orta öğretim, ön lisans ve lisans mezunları katılmışlar idi. Şimdi ise yapılacak olan kuraya ilkokul / ortaokul/ ilköğretim/ özel eğitim iş uygulama merkezleri veya okulu mezunları yada bu okullardan yerleştirme işlemlerinin son başvuru tarihi itibari ile mezun olabilecek olan engelli adaylar başvuru yapabileceklerdir.

 Burada dikkat edilmesi ve bahsedilmesi gereken bazı hususlar bulunmakla birlikte bunlar;

 * 24 Nisan 2016 tarihinde sınava giren engelli memur adayları, tekrardan 2016 kura işlemlerine başvuramayacaklar,

 * Kuraya başvuran adaylar atanabilmeleri için, tercih işlemlerinin son başvuru tarihi itibari ile ilgili okullarından mezun olmaları gerektiği,

 * Kura ile yerleşmek isteyen adaylar kayıtlarını her bir dönem için bir kez alınacaktır. Daha sade bir anlatım ile; kuraya başvuran adaylar bir kez başvuru yapacaklar, tercih dönemlerinde tekrardan başvuru yapmayacaklardır.

KURA İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR ?

 Kuraya katılmak isteyen adaylar başvurularını 03 Mayıs 2016 – 16 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapabilirler.

KURAYA YATIRILACAK ÜCRET NEDİR ?

 Kuraya başvuran adaylar 03 Mayıs 2016 – 17 Mayıs 2016 tarihleri arasında 15,00.-TL yatıracaklardır.

KURAYA İÇİN SON ÜCRET ÖDEME TARİHİ NEDİR ?

 Kura için son ücret ödeme tarihi 17 Mayıs 2016

KURA İÇİN ÜCRET, HANGİ BANKARALARA YATIRILABİLİR?

 Kuraya başvuru yapacak olan adaylar başvuru ücretlerini;

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) * Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı, (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı,

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler,

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) aracılığı ile yatırabilirler.

Ayrıca, adayların başvuru ücretlerini alternatif olarak; ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabileceklerini de bilmelerinde yarar bulunmaktadır.

  

KİMLER KURAYA BAŞVURAMAZ ?

 Kuraya kimlerin başvuramayacağı ise şu şekilde sıralanmaktadır;

* 2016 EKPSS için 24 Nisan 2016 tarihinde sınava giren kişiler,

* 65 yaşını dolduran engelli adaylar,

* 18 yaşını doldurmayanlar kuraya başvuramazlar.

 BAŞVURU İŞLEMLERİ

 Kuraya katılmak isteyen adaylar, EKPSS Kılavuzu ile Aday Başvuru formuna başvuru süre tarihi olan 03 Mayıs 2016 – 16 Mayıs 2016 tarihler arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler

  

İNTERNET İLE BİREYSEL BAŞVURULAR

 Öncelikle kuraya başvuracak olan adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğrafların geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri gerektiğini bildiriyoruz.

 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve sistemde eğitim bilgileri ile kura için gereken engel grubu bilgisinde değişiklik bulunmayanlar, başvurularını ÖSYM’nin http://www.ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.

 Adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında “Bireysel Başvuru” alanındaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerini yaparak başvurularını süresi içinde tamamlayacak ve kura başvuru ücretini yatıracaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.

 Bunun dışındaki tüm adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapmak zorundadır

BAŞVURU MERKEZLERİNDEN YAPILACAK BAŞVURULAR

 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde;  

* geçerli fotoğrafı bulunmayan,

* eğitim bilgileri bulunmayan veya var olan bilgilerinde değişiklik bulunan,

* Kura için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya var olan bilgisinde değişiklik bulunan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde EKPSS için gereken engel grubu bilgisi doğru ve geçerli olan ancak, fotoğraf veya eğitim bilgisi nedeniyle başvurusunu bir başvuru merkezinden yapması gereken adayların (Engel Bilgi Formunun Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler alanında yapılmak istenen değişiklikler dâhil) yeniden ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ alması gerekmemektedir.

1. ADIM: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİNİN EDİNİLMESİ

 Kuraya başvuracak adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde KURA için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya KURA engel grubu bilgisinde değişiklik olanlar öncelikle, 03 Mayıs 2016 – 16 Mayıs 2016 tarihleri arasında, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alan Aday Başvuru Formunun bir çıktısını edinerek dolduracaklar ve aşağıdaki belgelerle birlikte kendi adres ilinde bulunan (varsa ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak ilgili görevliler ile görüşeceklerdir.

 * Kuraya başvuracak adaylar için düzenlenen Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde adayın sadece engel grubu yazılacak, engeline ilişkin diğer bilgiler boş bırakılacaktır

 Adayların, Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini edinmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne (varsa ilçe) giderken aşağıda belirtilen evrakı yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

 1) En az %40 ve üzerinde olan engelli raporu

2) EKPSS Aday Başvuru Formu

3) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava/kuraya başvurduğu öğrenim düzeyinden EKPSS’nin geçerlik süresi süresi içinde mezun olabileceğini gösterir resmî belge)

4) Nüfus cüzdanı veya pasaport

2. ADIM: ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİNDEN BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini alan adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerinin birinden başvuru işlemlerini şahsen yapacaklardır. Başvuru merkezlerinin adresleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır. Adayların ÖSYM başvuru merkezine giderken aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunludur:

1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış aday ve görevli tarafından imzalanmış mühürlü Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi

2) Doldurulmuş EKPSS Aday Başvuru Formu ve Engel Bilgi Formu,

3) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli eğitim bilgisi bulunmayan adayların öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belgenin onaylı bir örneği),

 Adayların eğitim bilgilerini gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı süresince başvuru merkezlerinde muhafaza edilecek ve ÖSYM tarafından talep edilmesi halinde başvuru merkezlerince ÖSYM’ye gönderilecektir. Belge noter onaylı veya mezun olduğu okul müdürlüğünden ön ve arka yüzü onaylı olmalıdır. Belgenin aslı ve bir fotokopisi adayın yanında bulunmak kaydıyla; fotokopi belge, aslı kontrol edilerek başvuru merkezi görevlisi tarafından da onaylanabilecektir

4) Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli pasaport

Başvuru merkezi görevlisi tarafından, adayın tüm belgeleri kontrol edilecek, adayın Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesindeki bilgiler ve Aday Başvuru Formu ile Engel Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır.

  

Başvuru merkezi görevlisi, adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday, bu belgeyi, dikkatlice kontrol etmeli, fotoğrafı uygun çekilmiş ve diğer bilgileri sisteme doğru olarak işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri vermelidir. Fotoğraf uygun çekilmemiş ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesi istenmelidir. Adaylar, başvuruda 3,00 TL hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

 Kura ile yerleştirmeye katılacak adayların Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesindeki engel grubu bilgisi sisteme kaydedilecek, diğer engel durumu bilgi alanları Başvuru Merkezi görevlisi tarafından boş bırakılacaktır.

Kuraya katılacak tüm adaylara şimdiden başarılar dileriz.

 

Bir Yorum