İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlükleri personel alımı yapıyor! Toplamda 26 personel alınacak!

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun ve Trabzon Bölge Müdürlüklerine 26 personel alımı yapılacak. Başvurunun son günü 6 Ağustos olarak belirtilirken alımların da kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi kadrolarına yapılacağı duyuruldu.

GENEL ŞARTLAR

Adaylarda aranan bazı genel şartlar bulunuyor. Bunlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)
Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ÖZEL ŞARTLAR

Kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi kadroları için belirlenmiş ayrı özel şartlar da bulunuyor.

Kooperatif görevlisi özel şartları:

Adayların ÖSYM tarafından yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) sınavının KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları,

Adayların İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb. bölümler ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olmaları.

Ziraat Mühendisi özel şartları:

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgelerinde “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması,

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesinin olması

BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR VE DİĞER DETAYLAR İÇİN TAM İLAN METNİNE TIKLAYINIZ.