İş İlanlarıKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapıyor! Başvurular bugün başladı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yeni personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan son ilana göre Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuruların 2 Ağustos tarihinde başladığı sözleşmeli eleman alımı için son başvuruların 16 Ağustos tarihinde olacağı ifade edildi. İşte Gazi Üniversitesi personel alımı için detaylar..

Yayımlanan sözleşmeli personel alımı kapsamında bilişim uzmanı alınacağı açıklandı. KPSS P3 puanının ve YDS puanının baz alınacağı iş alımı için adayların belirtilen şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Yayımlanan eleman alımına ilişkin, “Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi” ile “31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8’ inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır” ifadesi kullanıldı.

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda alınan KPSS P3 puanının yüzde 70 (yetmiş)’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya YDS için eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslar arası yabancı dil sınav puanının yüzde 30 (otuz)’unun (YDS veya YDS için eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir pozisyon için 10 (on) katı aday belirlenecektir. Rektörlüğümüz tarafından 02.09.2021 – 06.09.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre ilanda belirtilen pozisyonlar için toplam 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Kıdemli Yazılım Uzmanı 1 Kişi (3 katına kadar)

Yazılım ve Devops Uzmanı 3 Kişi (2 katına kadar)

Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.

1) GENEL ŞARTLAR

  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması.
  2. b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
  3. c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

  1. d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

  1. e) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek.

2) ÖZEL ŞARTLAR

KIDEMLİ YAZILIM UZMANI, TAM ZAMANLI 3 KATINA KADAR (1 KİŞİ)

Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve analitik düşünce yeteneğine sahip olan, teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olan aşağıdaki bilgi ve tecrübelere vakıf;

Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak.

Belgelemek şartıyla, herhangi bir yükseköğretim kurumu bünyesinde kullanılmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemi ve Ders Bilgi Paketi, Diploma/Transkript e-devlet entegrasyonları benzeri yükseköğretim kurumlarına has bilgi sistemleri projelerinde yönetici ve/veya proje çalışanı olarak en az 3 (üç) yıl boyunca görev almak.

.Net 5 framework ve C# programlama dili ile nesne yönelimli programlamaya uygun en az bir kurumsal uygulama geliştirmiş olmak.

Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak.

MVC ve diğer tasarım desenleri konusuna iyi derecede hakim olmak.

Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Birim test, entegrasyon ve ara yüz testleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde proje yönetmiş olmak.

Proje yönetim araçlarını etkileşimli bir şekilde kullanabilmek ve dokümantasyona (wiki, readme, kod yorumları vb.) önem vermek.

UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb…) hakkında bilgi sahibi olmak.

Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak.

İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

SOA ve MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen, aşağıdaki tecrübelere sahip olmak:

Docker sanallaştırma aracı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.

Open Source araçlar kullanmış ve kullanmaya yatkın olmak.

En az orta ölçekli üç projede çalışmış ve projeyi tamamlamış olmak.

YAZILIM VE DEVOPS UZMANI, TAM ZAMANLI 2 KATINA KADAR (3 KİŞİ)

Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve analitik düşünce yeteneğine sahip olan, teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olan aşağıdaki bilgi ve tecrübelere vakıf;

.NET 5 ve diğer Microsoft Yazılım Geliştirme ürünlerinde en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak (C#, Entity Framework, WCF, LinQ, v.b.).

PostgreSQL veya Microsoft SQL veri tabanlarından en az birisi ile SQL sorgulama dili kullanılarak uygulama geliştirmiş olmak.

Unix/Linux Sunucu İşletim Sistemlerinde bilgi sahibi olmak.

Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili olarak kurulum konfigürasyon sorun çözümleme konularında tecrübe sahibi olmak.

Tercihen, aşağıdaki tecrübelere sahip olmak:

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, güvenli yazılım geliştirme ve yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak (UML diagramları).

Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Responsive uygulama geliştirme konusunda ve ön yüz (frontend) geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım elemanları (CSS, HTML, Bootstrap v.b.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

En az orta ölçekli iki projede çalışmış ve projeyi tamamlamış olmak.

Kubernetes ve docker teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak.

Linux Shell Scripting bilgisine sahip olmak.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir