Emniyet Personeliİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Boğaziçi Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alıyor! SON BAŞVURULAR 3 AĞUSTOS’TA!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine 25 kadın erkek sözleşmeli güvenlik görevlisi alımına başvuru süreci devam ediyor. Başvurular 3 Ağustos 2021 günü bitiyor.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
01.07.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.07.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
Erkek adaylarda 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15’den fazla 13’den az olmaması.
Kadın adaylarda 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla 13’den az olmaması.
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,
Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
Ve güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru formu (Üniversitenin internet sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi
Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul ediliyor)
1 Adet fotoğraf
2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

Alımların 18’i erkek, 7’si kadın güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak. Başvurular 3 Ağustos’ta bitiyor.

TAM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.