İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

Üniversite bünyesine KPSS şartsız işçi alımı yapılıyor! Lise mezunu herkes başvurabilir!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında çok önemli bir personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanına göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesine geçici işçi alımı yapılacak. KPSS şartsız işçi alımı için adayların taşıması gereken şartlar ve başvuru detayları ayrıca açıklandı. Aynı zamanda lise mezunu adayların başvuruda bulunabileceği, alımların noter ve sözlü sınav şeklinde olacağı duyuruldu.

Başvuruların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacağı duyuruldu. Adaylar için başvuruların 5 gün boyunca açık kalacağı da gelen bilgiler arasında.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi yaptığı geçici işçi alım ilanına ilişkin, “Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliği 3ncü maddesi bendi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden geçici işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir” ifadesini kullandı.

Geçici işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir./www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Sözlü Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup Üniversitemiz web sitesinde ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek geçici işçi pozisyonu deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi İŞKUR ve Üniversitemiz web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) bendinin (1),(4),ve (7) numaraları alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
  2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
  3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumunda emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  4. Deneme süresi iki ay olup bu süre içerisinde başarısız olanların işe akitleri fesh edilecektir.
  5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorunun olmadığı belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır.(Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
  6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesinde “talebin ilanından itibaren adaylara (…)(1) 5 günlük başvuru süresi tanınır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işgücü taleplerini yapılan başvurularda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.(Ek cümle:3/4/2015-2015/7525K.; Değişik üçüncü cümle:24/4/2017-2017/10092K.)”
  7. Başvuran adaylar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.
  8. 18 yaşını tamamlamış olmak,40 yaşından gün almamış olmak.
  9. Askerlik ile ilişiği olmamak(yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
  10. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlene suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir