İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

Resmi Gazete’de bugün yayımlandı! Serhat Kalkınma Ajansı personel alıyor

Serhat Kalkınma Ajansı, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayımlanan ilanla ilgili tüm detaylar haberimizde…

Serhat Kalkınma Ajansının merkezi Kars ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturuyor. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edecekler.

GENEL ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ASGARİ ŞARTLAR

En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aşağıda belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak,
En az 80 KPSS puanı almış olmak,
İngilizce YDS sınavından en az 70 almış olmak.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular, 27/08/2021 tarihinden başlayarak 06/09/2021 tarihi saat 23.59’a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacak.