İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı sürekli işçi alımı için ilan verdi

TÜSEB İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi ve Ankara Aziz Sancar Araştırma Geliştirme Merkezinde istihdam üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Verilen ilanda başvuracak adayların birçok şartı karşılamaları bekleniyor. Açıklanan maddeler ise şöyle:

T.C. vatandaşı olmak,
Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahkûm olmamak,
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek,
Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekânlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak,
Yükleme-taşıma işleri de yapılacağı için görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için tabloda belirtilen başvuru yapılacak ilde ilan tarihi itibarıyla ikamet ediyor olmak, (Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.)
En az ilkokul, en fazla lise veya dengi okul mezunu olmak,
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 09/08/2021- 13/08/2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

YAYIMLANAN İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir