İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel AlımıSağlık PersoneliSözleşmeli Personel Alım İlanları

Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alıyor! KPSS şartlı personel alım ilanı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü bir ilan yayımlayarak 23 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Alımı yapılacak personeller Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilecek.

Genel şart olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak maddesi bulunuyor.

ÖZEL ŞARTLAR

İlanda belirtilen kadrolara özel şartlar dışında;

herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması gibi maddeler bulunuyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Fotoğraflı başvuru formu.

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

2020 yılı KPSS sonuç belgesi.

Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.

SGK prim günlerini gösterir belge.

 

Başvurular 26 Ağustos 2021 tarihine kadar Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yoluyla yapılacak.