İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel AlımıSağlık PersoneliSözleşmeli Personel Alım İlanları

Süleyman Demirel Üniversitesi 26 sözleşmeli personel alıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü verdiği ilanla sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personeller hastane bünyesinde istihdam edilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

BAŞVURULAR 28 AĞUSTOS’TA BİTİYOR

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel ilanına başvurular 15 gün sonra, yani 28 Ağustos’ta bitiyor. Adaylar başvurularını https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından yapacaklar. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecek.

Sözleşmeli personel adayları öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatıyorlar. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip ve istenen belgeleri (öğrenim belgesi, transkript ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklar. Adaylar sadece bir ilan numarası ile başvuru yapabilecekler.