İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 işçi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu’nda görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 15 temizlik görevlisi alınacak.

GENEL ŞARTLAR

T.C. vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
Affa uğramış olsa bile suç işlememiş olmak,
Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;

“Radyasyondan Korunma ve Taşınabilir Radyasyon Ölçüm Cihazı Eğitim” sertifika programına katılmış ve ilan tarihi itibariyle söz konusu programa ilişkin onaylı belge sahibi olmak,
İlan tarihi itibariyle onaylı “Hijyen Eğitimi” belgesine sahip olmak ve
En az lise ve dengi okul mezunu olmak şartları bulunuyor.

İSTENEN BELGELER

Kimlik bilgileri,
adli sicil durumu,
sağlık durumu,
askerlik durumu (erkek adaylar için)
iletişim bilgileri için beyan formu
Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti.

Başvurular 12-16 Ağustos tarihleri arasına İŞKUR üzerinden alınacak.

ÜCRET KONUSU

Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatıldığı yıl için günlük ücret; İstihdam edilecek işçilere 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin yüzde 10’u oranında artırılmış olarak günlük brüt 131,18 TL ödenecek.