İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

DOKAP sözleşmeli personel alım ilanı verdi! SON BAŞVURULAR 7 EYLÜL’DE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, sözleşmeli uzman personel alım ilanı verdi. Altı personel aşağıdaki tabloda belirtilen şartlarla alınacak.

AÇIKTAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Türk vatandaşları için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
En az dört yıllık olmak üzere Tablo 1’de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
Özel sektörde ve/veya kamuda mesleği ile ilgili alanlarda en az beş yıl (lisansüstü derece sahipleri için en az üç yıl) fiilen çalışmış olmak,
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin en az birinden en az altmış puan (YDS 60) almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.

Türk vatandaşı olmayanlar için:
Yabancıların Türkiye’de çalışmalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

Tabloda belirtilen lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde tabloda belirtilen görev alanları ile ilgili alanlardan başvuruda bulunacağı alana ilişkin en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak,

KAMUDAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
En az dört yıllık olmak üzere Tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
Kamu Kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde aşağıda yer alan alanlardan en az birinde en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,
Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
Planlama, Programlama
Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
İzleme ve Değerlendirme,
Tanıtım, Danışmanlık,
Araştırma-Geliştirme,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
Finansman,
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yarışma sınavının yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak,
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin en az birinden en az altmış puan (YDS 60) almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların:

Başvuru Formu
Özgeçmiş Formu
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Mezuniyet Belgesinin aslı, noter veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti
İş tecrübelerini gösterir SGK’dan alınacak olan hizmet döküm belgesinin aslı, noter veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti
Çalıştıkları kurumlardan alınacak olan iş tecrübelerini gösterir (hangi görevi hangi unvanla gerçekleştirdiklerini tevsik edici)  belgeler,
YDS sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen dil belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti
Son 3 (üç) ay içerisinde çekilmiş 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf
Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi
Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı, noter veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,
Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler (varsa).

Başvurular 7 Eylül günü mesai bitimine kadar kuruma şahsen veya posta yolu ile yapılacak.