İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 daimi işçi alacak! KPSS ŞARTI YOK

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sürekli işçi alım ilanı verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular 27 Ağustos’ta son buluyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

Güvenlik Görevlisi meslek kolu için;
35 yaşından gün almamış olmak (27.08.1986 ve sonrası doğumlu olanlar)
En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

Temizlik Görevlisi meslek kolu için;
En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Adaylar, başvurularını 23 – 27 Ağustos 2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvuruda bulunulabilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

KONTENJAN DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ.