Emniyet Personeliİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Çanakkale Belediyesi memur alım ilanına başvurularda son 2 gün kaldı!

Çanakkale Belediye Başkanlığı’nın İŞKUR üzerinden yayımlanan memur alım ilanına son başvuruda geri sayım başladı. İlanda, belediye bünyesine itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Memur alım ilanına başvuracak adaylar için:

Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak şartları bulunuyor.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Çanakkale Belediyesi’nin yayımladığı memur alım ilanında belirtilen özel şartlar şunlar:

İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) memur alımı yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak,
Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
En az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Memur alımına başvuracak adayların, belediyenin www.canakkale.bel.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu.
Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,
Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi,
Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.