İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Balıkesir Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alım ilanı verdi

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılanacak sözleşmeli personel alım ilanına başvurularda son 1 gün kaldı. Aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde hastane personeli alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

1-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2-2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir.
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecek.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Fotoğraflı başvuru formu.
Nüfus cüzdanı fotokopisi.
Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
2020 yılı KPSS sonuç belgesi,
Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.
SGK prim günlerini gösterir belge.

Başvurular, istenen belgelerle Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yoluyla yapılacak.

BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.