İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Giresun Alucra Belediyesi’nden iş ilanı! Belediye bünyesine en az 55 KPSS ile memur alımı yapılacak

Giresun‘da ikamet edenler için Alucra Belediyesi iş ilanı yayımladı. Alucra Belediye Başkanlığı, belediye bünyesine memurzabıta memuru ve itfaiye eri alacak. Başvurular için KPSS’den en az 55 almış olmak yeterli. İlana dair bütün detaylar haberimizde…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak.

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

https://www.alucra.bel.tr/ adresinden temin edilecek başvuru formuna ek olarak;

Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi,
Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği.
Hangi kadroya müracaat edileceğine dair başvuru dilekçesi.

BAŞVURU SÜRECİ

Yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için memur alım ilanına başvuran adayların başvuru esnasında istenilen belgelerle birlikte 13.10.2021 – 15.10.2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Alucra Belediyesi (Mesudiye Mah. Hürriyet Cad. No: 272 Alucra/Giresun) adresinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

İnternet ortamından ise bilgi@alucra.bel.tr adresine başvurular yapılabiliyor.

Sonuçlar 22 Ekim 2021 tarihinde belediyenin sitesinden duyurulacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir