Emniyet Personeliİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Belediye Başkanlığı bünyesine 50 zabıta memuru alınacak

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığı, İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım ilanı yayımladı. Boş kadrolara açıktan atama yoluyla kadın erkek zabıta memuru alınacak. İlana son başvuru tarihi ise 1 Ekim 2021 olarak açıklandı. Atamalarda en az 70 KPSS puanı almış olmak gerekiyor.

İki farklı şekilde yapılacak alımlarda, 1o kişilik zabıta memuru kadrosuna başvuracak adayların üniversitelerin:

Çevre Mühendisliği,
İnşaat Mühendisliği,
Gıda Mühendisliği,
İş Sağlığı ve Güvenliği ile
Veteriner lisans bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor.

40 kişi ise 70 KPSS puanıyla  Yerel Yönetimler Lisans programından mezun adaylardan alınacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Şehitkamil Belediyesi’ne zabıta memuru alım ilanı için başvuracak adaylardan aşağıdaki şartları karşılamaları bekleniyor:

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

Zabıta memuru alım ilanına başvuracak adayların aşağıdaki belgelerle başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

http://www.sehitkamil.bel.tr adresi doldurulacak başvuru formu,

Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

DİĞER DETAYLAR İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNU İNCELEYİNİZ.

BAŞVURU KILAVUZU.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir