Akademik Personel

Atatürk Üniversitesi Akademik Personel Alımında Bulunuyor

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün Açıklamada Bulundu 34 Akademik Personel Alımında Bulunacak.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün yaptığı açıklamaya göre Atatürk Üniversitesine bağlı birimlerde bulunma üzere , 2547 sayılı Kanun ve Atatürk Üniversitesi bünyesinde Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliğinin geçerli maddelerine göre öğretim üyesi alımı yapılacak. Müracaat etmek isteyen kişilerin devlet hizmetine girme koşullarında istenen tüm şartlar geçerli olmaktadır.
 
Başvuru için  istenen belge ve başvuru yerleri aşağıdaki gibidir:

Profesör Kadroları İçin Başvuru Yapacak Adaylar:
Başvuruda bulunacak adayların Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri istenmektedir.
Müracaat esnasında;
-Dilekçe
-Özgeçmiş
-Yayın listesi
-Doçentlik belgesi
-Doçentlik yabancı dil belgesi
-Lisans
-Yüksek lisans
-Doktora veya uzmanlık belgeleri
-Nüfus cüzdan fotokopisi
-iki adet fotoğrafla ile beraber 6 takım dosyanın teslim edilmesi gerekmektedir.

Doçent Kadroları İçin Başvuru Yapacak Adaylar:
Başvuru yapacak olan adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri istenmektedir. Başvuru sırasında;
-Dilekçe
-Özgeçmiş
-Yayın listesi
-Nüfus cüzdan fotokopisi
-Doçentlik belgesi
-Doçentlik yabancı dil belgesi
-Lisans
-Yüksek lisans
-Doktora veya uzmanlık belgeleri
-İki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örnekleri ile beraber dosya halinde teslim edilmesi istenmektedir.

Yardımcı Doçent Kadroları İçin Başvuru Yapmak isteyen Adaylar :
2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilmiş şartlara sahip adayların;
-Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek)
-Özgeçmiş
-Yayın listesi
-Nüfus cüzdan fotokopisi
-Askerlik belgesi
-Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi)
-2 adet fotoğraf ile birlikte dosya halinde belirtilen birimlere teslim ederek müracaat etmeleri gerekmektedir.
Başvuru için son gün  ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı andan  itibaren 15. Gün olarak belirlenmiştir.