İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli personel alım ilanı verdi

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı, kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 5 (beş) adet sözleşmeli personel alacak. İlana son başvuru tarihi 10 Eylül 2021 olarak belirlendi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

Başvurular dijital ortamda 01/09/2021-10/09/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularım 10/09/2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde YÖKAK-Kariyer Kapısı Kamu işe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. Duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır.

Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

2020 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde www.yokak.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlana son başvuru tarihi ise 10 Eylül 2021 olarak duyuruldu.