GenelTeknoloji

Alt Yazı Çevirisi Hizmetlerine Duyulan İhtiyaç Artıyor

Dizilerde, filmlerde, belgesellerde, televizyon programlarında ve dijital platformlardaki videolarda bulunan diyalogların yazıya dökülmesi ve kaynak dilden hedef dile çevrilmesi işlemine altyazı çevirisi denilir.

Altyazı çevirisi yalnızca kaynak dilden hedef dile yapılmaz. Farklı amaçlar doğrultusunda kaynak dilde alt yazı çevirisi hizmetlerine de ihtiyaç duyulabilir. Alt yazı çevirisi duyma engelli kişilere yönelik yapıldığında telefon sesi, korna sesi, çığlık ya da kapı çalması gibi efektler de yazıyla belirtilmelidir.

Alt yazı çevirisi yapılırken aktarılan içeriğin hedef kültürle uyumlu olmasına özen gösterilmelidir. Aynı zamanda çevirmenin alt yazı programlarının kullanımı konusunda da yetkinliğe sahip olması önemlidir. Bu sayede alt yazı zaman kodlarını profesyonel bir şekilde ayarlayabilmekte ve olası senkronizasyon problemlerinin önüne geçilebilmektedir. Alt yazı çevirisinde akıcılığın sağlanabilmesi izleyicinin seyir zevki açısından son derece önemli bir konudur. Bu nedenle alt yazı çevirisinin başarılı olması video içeriklerine değer kattığı gibi içeriklerin geniş kitlelere ulaşmasında da etkili olmaktadır.

Alt yazı çevirisi ile dizi, film, belgesel ve birçok farklı video içeriğine farklı dil seçeneklerinin eklenmesi mümkün olmakta ve bu sayede izleyiciler videoları diledikleri dilde seçme imkanından yararlanabilmektedirler. Alt yazı çevirisi hizmeti bu alanda uzman bir çevirmen tarafından yapılmadığı durumlarda kötü bir deşifre ile karşı karşıya kalınabilir. Alt yazı çevirisi bir bakıma kültürler arası köprü görevi üstlendiğinden kaynak kültüre ait olan içerik hedef kültüre uyumlu bir şekilde aktarılmalıdır.

Uluay Çeviri Hizmetleri sektörünün öncü isimlerinden biri olarak müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet anlayışı benimsemesinin yanı sıra müşterilerinin tüm çeviri ihtiyaçlarını kaliteli, hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı şekilde karşılamaya odaklanmaktadır. Siz de teknik çeviri, akademik çeviri ve diğer tüm çeviri ihtiyaçlarınızın en kaliteli şekilde karşılanması için Uluay Çeviri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Nasıl Yeminli Tercüman Olunur?

Yeminli tercüman yasal nitelik taşıyan belgelerin resmi statüde sayılabilmesini sağlayan tercümelerin yapılması ve yapılan tercümelerin altına kaşe basılıp ıslak imza atılması için Noter nezdinde yetkilendirilmiş kişilerdir. Yeminli tercümanlar tarafından verilen yeminli tercüme hizmetine konu olan belgeler yetkili makamlar tarafından resmi statüye sahip olarak kabul edilir.

Yeminli tercümanlar aslen hali hazırda tercümanlık mesleğini icra eden kişilerdir. Mesleklerini resmileştirmek, kamu alanlarında faaliyet göstermek, devlet kurumlarında ve kuruluşlarında hizmet verebilmek için noterden izin tutanağı alıp yemin ederek yeminli tercüman unvanını elde ederler ve yeminli tercüme yapma hakkı kazanırlar.  Bununla birlikte yeminli tercüman olmak için belirli şartlar aranmaktadır. Aranan şartlara haiz olan tercümanlar ilgili yabancı dili konuşma, okuma ve yazma konusundaki yetkinliklerini Noter nezdinde ispatlayıp belgelemelidir. Daha sonra Noter nezdinde yemin edip yeminli tercüman unvanını elde edebilmektedirler. 

Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan belgelerin resmi kurumlar nezdinde geçerli olabilmesi için yeminli tercümanın ıslak imzasının ve kaşesinin bulunması zorunludur. Yeminli olmayan tercümanların yaptığı çevirilerin resmi geçerliliği bulunmadığından resmi kurumlara ibrazı durumunda kabul edilmezler. Çünkü noterler yeminli olmayan tercümanların yaptığı çevirileri tasdik etmezler. Bu yüzden resmi makamlara ibraz edilecek olan çeviriler yeminli tercümanlara yaptırılmalı ve kurum kabul standartları gerektirdiği takdirde noter tasdiki yaptırılmalıdır.

Yeminli tercüman olmak için diğer şartların yanı sıra kişinin ilgili yabancı dilde çeviri yapabilecek düzeyde olduğunu belgelemesi istenir. Birçok noter bunun ispatı konusunda yalnızca yabancı dil sınav notunu yeterli görmemektedir. Eğer kişinin söz konusu yabancı dilde okuma, yazma ve konuşma yetkinliğini gösterir belge ya da diploma yabancı dildeyse bir başka yeminli tercümandan yeminli çeviri hizmeti alınması gerekir. Bu sayede ilgili belge yeminli tercüme hizmetinden sonra noter onayına tabi tutulabilmektedir. Yeminli tercüman olarak görev yapmak isteyen kişilerin adli sicil ve arşiv kaydının bulunmaması da aranılan koşullar arasında yer almaktadır.

Yeminli Tercüman Olmak İçin Nasıl Başvurulur?

Yeminli tercümanlık hizmeti vermek isteyen kişiler ibraz etmesi gereken belgeleri tamamlayıp ilgili Noterliğe başvuruda bulunurlar. Başvurunun kabul edilmesi noktasında bazı noktalarda başvurunun tercüme bürosu aracılığı ile yapılması avantaj haline gelebilir. Noterliğin ihtiyacının olmadığı bazı durumlarda eğer çeviri bürosunun ihtiyacı bulunuyorsa kişinin yeminli tercümanlık başvurusu kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte ihtiyaç olsa dahi belirlenmiş kriterleri taşımayan kişilerin yeminli tercüman olması söz konusu değildir. 

Noter yeminli tercüman olmak için başvuruda bulunan kişiye yeminli tercümanların çalışma koşulları, gelen yabancı evrakların kabul standartları, çeviri evrakların nasıl hazırlanması gerektiği ve noterlik çeviri belge onay süreci hakkında bilgilendirme yaparlar. Kişinin başvurusu olumlu bulunduğu takdirde tercüman Hukuk Yargılama Usulü Kanunu’na göre yemin eder ve bu durum bir tutanakla belgelendirilir. Tutanakta yeminli tercümanlık yapma hakkı kazanan kişinin adı soyadı, doğrum tarihi, ev ve iş adresi, tahsil derecesi, bildiği diller, dil bilgisini ne şekilde belgelendirdiği, yemin şekli ve tutanak tarihi gibi bilgiler bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir