Emniyet Personeliİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı memur alım ilanı verdi

İstanbul ili Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı verdi. En az 75 KPSS ile belediye bünyesine 10 zabıta memuru alınacak. Alımlar 2 kadın, 8 erkek memur şeklinde yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

KPSS’den en az 75 puan almış olmak,

Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Erkeklerde en az 1,67, kadınlarda en az 1,60 boyunda olmak,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Memur alımı için sınava girmek isteyen adaylar, https://www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecekler:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi,
Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
E-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
1 adedi forma yapıştırılmak üzere son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

Adaylar başvurularını 11-15 Ekim tarihleri arasında yukarıda istenen belgelerle Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2  Beylikdüzü-İSTANBUL  adresindeki Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine başvurularını yapabilecekler.

TAM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.