İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı en az 65 KPSS puanıyla sözleşmeli personel alacak

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 4 (dört) adet sözleşmeli personel alacak. Kurum bünyesine 3 büro personeli ve 1 destek personeli alınacak.

GENEL ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak
Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Kurumun internet sitesinden alınacak Başvuru Formu (fotoğraflı)
Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
Adli Sicil Kaydı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular 6-15 Eylül 2021 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı – Personel Birimi (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA adresine yapılacak. Başvurular posta yoluyla veya şahsen olacak.