İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Alucra Belediyesi bünyesine 6 memur alınacak

Giresun ili Alucra Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı verdi. Tabloda belirtilen KPSS taban puanı ile açıktan atama yoluyla belediye bünyesine memur alınacak.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

Memur olmak için ilana başvuracak adayların aşağıdaki şartları karşılamaları gerekiyor:

Türk vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak,
Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Alucra Belediyesi memur alım ilanına başvuru yapacak adaylardan istenen bazı belgeler bulunuyor. Bunlar:

https://www.alucra.bel.tr/ adresinden alınacak Başvuru Formu,
Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi,
Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği,
Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.

Başvurular 13-15 Ekim arası Alucra Belediyesi (Mesudiye Mah. Hürriyet Cad. No: 272 Alucra/Giresun) adresinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne yapılacak.

Online başvurular ise bilgi@alucra.bel.tr adresine e-posta yoluyla yapılacak.

TAM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir