İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

Ankara Akyurt Belediyesi en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapıyor! Başvurular 2 gün sonra bitecek

Ankara Akyurt Belediyesi, Altındağ Hizmet Binası’nda çalışmak üzere geçici olarak 25 işçi alacak. Alımlar, Beden İşçisi (Genel), Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) Operatörü, Kepçe Operatörü ile Kamyon Şoförü şeklinde olacak. İşçiler kurumda tam zamanlı olarak görev alacaklar. Kura çekildikten sonra adaylar sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üstü puan alanlar iş başı yapabilecekler. İlana dair detaylar haberimizde…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Alınacak personel Devlet Memuru olmayıp geçici işçi statüsünde çalıştırılacaktır. Mevcut yasalar dahilinde Devlet Memurluğuna ve Devlet Kadrolarındaki işçi statüsüne geçişi de söz konusu değildir.

Ankara/Akyurt ilçesinde ikamet etmek. İlan tarihinin başlama tarihinden sonraki ikamet değişiklikleri kabul edilmeyecektir.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

Beden İşçisi (Genel) meslek kolu için;

İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak ve en az ilköğretim – en fazla ortaöğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.

SÖZLÜ SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Belediye Başkanlığınca 21.09.2021 tarihinde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri Belediye Başkanlığımızın Necip Fazıl Konferans salonu olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)
b) Genel kültür, (30 puan)
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (30 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

8) Belediye Başkanlığımız sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

10) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra belediyenin internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURULAR İŞKUR’DAN

Yukarıdaki başvuru şartlarını taşıyan adaylar 10 Eylül gününe kadar esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabiliyor.