Banka Personeli Alım İlanlarıİş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası takım arkadaşlarını arıyor! Tam zamanlı ve kadrolu 40 kişi alınacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesine personel alımları yapılacak. Bilişim alanında çalışmak üzere 40 uzman yardımcısı alımı olacak. İş ilanına başvuru için son gün 4 Ekim olarak not edilirken alımların da tam zamanlı ve kadrolu olarak yapılacağı açıklandı. Çalışma yeri ise İstanbul ve Ankara olarak kaydedildi. Aranan şartları ve ilan detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

BİLİŞİM ALANINDA ÇALIŞAN PERSONELLER NE YAPIYOR?

Bilişim alanında görev yapan çalışanlar;

Bankanın vizyonuyla uyumlu olarak bilişim teknolojileri stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına katkı sağlarlar,
Bankanın ülke ekonomisi ve finansal sistemindeki konumu çerçevesinde üstlendiği görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, iletişim altyapılarını ve bu altyapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlarlar,
Finansal sistem için kritik öneme sahip olan ödeme sistemleri, rezerv yönetimi ve piyasalar veri dağıtım sistemi gibi uygulamalar geliştirirler,
Bankanın veri odaklı karar alma süreçleri için ihtiyaç duyulan yoğun veri alışverişini desteklemek üzere büyük veri teknolojileri, analiz altyapıları ve veri paylaşım servislerini sunarlar.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.

Bankaya alınacak kişilerde aranan şartlar ise şöyledir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Kamu haklarından yasaklı olmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak ve başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.

01.01.2019 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında lisans eğitimini tamamlamış olmak.

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan veya Cambridge C1 Advanced sınavından (CAE) B ve üzeri veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak.

Başvurular, 08.09.2021 tarihinden 04.10.2021 tarihi saat 17.30’a kadar Merkez Bankası internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARDA İSTENEN BELGELER

Fotoğraf

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)

Özgeçmiş

TAM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.