2021 PTT 55 bin kamu personeli alımı! İlan tarihi, aranan şartlar ve tüm detaylar

PTT bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce vatandaş tarafından 2020 yılından 2021 yılına sarkan kadro ihdası yapılmasına rağmen açık bulunan personel eksikliği bulunan kadrolara parça parça alım yapılsa da geriye kalan 55 bin personel alımının yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor.

PTT ALIM AYAPACAK MI?

PTT bünyesinde çalışmak isteyen adaylar tarafından her geçen gün “PTT 55 bin personel alımı ne zaman? PTT personel alım şartları nedir?” sorularının yanıtı araştırılıyor. Parça parça alım yapsa da 2020 yılında PTT’nin toplu bir alım yapması bekleniyordu.

55 BİN KAMU PERSONELİ ALIMI BEKLENİYOR

PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir. Ancak PTT’nin resmi internet sitesi üzerinden bu genel alım hakkında henüz net bir duyuru yayımlanmamıştır. 55 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi bulunmadığından ilanın yayımlanıp yayımlanmayacağı veya PTT 55 bin personel alımı yapıp yapmayacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

İlan yayımlandığında veya ilanın ne zaman yayımlanacağına dair herhangi bir gelişme olduğunda okuyucularımızı anlık olarak sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.

GENEL ŞARTLAR

PTT kamu personeli alımı ilanı yayımlandığında şartlarda herhangi bir değişiklik olmazsa yeni ilanda da şartların aynı olması bekleniyor. Ancak ilanda kadrolara göre özel şartlar belirlenecektir ve genel şartların aynı kalması beklenmektedir. Bu doğrultuda genel şartların şöyle olması bekleniyor:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN MAHKUM OLMAMAK

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

ASKERLİKLE İLGİSİ BULUNMAMAK

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

DİSİPLİN CEZASI ALMAMIŞ OLMAK

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

NOT: ilan yayımlandığında veya herhangi bir bilgi paylaşımı yapıldığında kamupersoneli.net olarak okuyucularımızı anlık olarak haberdar edeceğiz.