İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

Başvurular bugün başladı: Bakanlık 18-40 yaş arası kamu işçileri alacak! Son başvuru günü 24 Eylül

Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesindeki kadro açığını doldurmak için kamu işçisi alım ilanı verdi. Yayımlanan ilana göre bakanlığa tam 118 işçi alımı olacak. Alımlar, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile yapılacak ve başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. Ayrıca, işçiler kurayla belirlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı iş ilanı için haberimizin devamına bakabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

18-40 yaş arası olmak,

Askerlikle ilişiği olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 20-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.

İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurası ile belirlenecek. Öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek. Noter kura çekimi ise 4 Ekim Pazartesi günü saat 10:00’da bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir