İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Tarım Kredi Kooperatifleri iki ayrı bölge birliğine 31 kamu personeli alacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Sivas ve Malatya Bölge Birliklerine bağlı olarak istihdam edilecek 31 Kooperatif Görevlisi alacak. İnternet sitesinde kamu personeli alımına dair bütün detayları paylaşan Tarım Kredi Kooperatifleri, başvuru şartları ve başvuru sürecine dair tüm bilgileri paylaştı.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak,
Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

ÖSYM tarafından yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) veya 2021-KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinin, KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması,

Adayların İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb. ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olması, (Adayların, tabloda belirtilen Fakültelere denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları halinde, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.)

Sivas Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; başvuruda bulunacak adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Erzincan, Sivas ve Tokat) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması, (Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır. Örneğin, 3 yıl boyunca Tokat da ikamet eden ancak son 2 aydır Sivas da ikameti bulunan adayın başvurusu Sivas ilinden kabul edilecektir.)

Malatya Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; başvuruda bulunacak adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Malatya, Muş, Tunceli ve Van) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması.

BAŞVURU SÜRECİ

Kamu personeli alımına başvurular bugün başlamış olup 1 Ekim günü saat 18.00’e kadar devam edecek. Başvurular 01.10.2021 tarihi mesai saati sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

Adaylar başvuruları esnasında, aktif olarak kullandıkları geçerli bir e-posta adresi ekleyeceklerdir. Başvurular tamamlandığında giriş yapılan e-posta adresine başvurunun tamamlandığına dair e-posta gönderilecektir. Adaylar tamamlanan başvurularında değişiklik yapmak istediklerinde, gönderilen e-posta da ki link üzerinden yapacaklardır. (Başvuru bitiş tarihi olan 01.10.2021 mesai saati bitiminden (18:00) sonra değişiklik yapamayacaklardır.) Bu sebeple başvuru yapacak adayın e-posta adresinin doğru ve eksiksiz olması önemli.

Başvurusu kabul edilip, mülakata katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak ve eğer atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olan personel hiçbir hak talep edemeyecek olup, haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilecektir.

Adaylar, müracaatlarını elektronik ortamda yapacağından, Genel Müdürlük veya Bölge birliklerine şahsen, posta ya da e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacak.

TAM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.