İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Tarım Kredi Kooperatifleri iki bölge birliği 15 kamu personeli alımı yapacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas ve Malatya bölge birlikleri 15 kamu personeli alımına çıktı. Kurum bünyesine 15 yeni Ziraat Mühendisi alımı gerçekleşecek. Başvurular 1 Ekim’e kadar devam edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
En fazla 30 yaşında olmak,
Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ÖZEL ŞARTLAR

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgelerinde “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması,

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesinin olması (Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olmayanlar başvuru yapamayacaktır),

Sivas Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; Adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Erzincan, Sivas ve Tokat) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması,

Malatya Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; Adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Malatya, Muş, Tunceli ve Van) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması.

Başvurular 20 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatiflerinin internet sitesinden yapılacak.

GEREKLİ BELGELER VE TAM İLAN METNİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.