İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alım ilanı verdi: Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi alımları…

Kültür ve Turizm Bakanlığı‘na bağlı olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Türk Tarih Kurumu’nda istihdam edilmek üzere Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapılacak. İş ilanına son başvuru tarihi ise 4 Ekim 2021 olarak açıklandı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Güvenlik Görevlisi meslek kolu için;

35 yaşından gün almamış olmak,
En az ortaöğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.
Başvurunun son günü (04/10/2021) itibariyle geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

En az ilköğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.

Bu şartları taşıyan adaylar, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler. Ayrıca, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular gerçekleşebilecek.

Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir