İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

Beylikdüzü Belediyesi kadın erkek zabıta memuru alıyor!

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından çok önemli bir ilan yayımlandı. Bu ilanda  kadın ve erkek zabıta memuru alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu ilanda Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal bulunan Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapılacağı vurgulandı.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHLERİ

İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 11 Ekim ile 15 Ekim arasında yapacaklardır. Başvurular mesai saatleri içinde sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresindeki Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmek sureti ile gerçekleştirilecektir.

ARANAN ŞARTLAR

Ayrıca zabıta memuru alımı için adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ise şu şekilde belirtilmiştir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.