Belediyelerİş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Samsun Bafra Belediyesi ilk defa atanmak üzere birçok farklı alandan 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı verdi. Bafra Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, aşağıda belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekiyor:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Zabıta memuru kadrosu için erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak,

Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar başvuru formunu 01/11/2021 tarihinden itibaren belediyeden veya www.bafra.bel.tr internet adresinden temin edebilecekler.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler de eklenecek:

Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,

Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi,

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

1 adedi forma yapıştırılmak üzere son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf,

Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kuruma ibraz edilmesi gerekiyor.

Aşağıdaki başvuru kılavuzundan diğer bilgileri görebilirsiniz;

BAŞVURU EKRANI.

Bir Yorum