EğitimGenelGündem

Formasyon haberini bekleyenlere müjde! YÖK, pedagojik formasyona dair detayları açıkladı… İşte madde madde pedagojik formasyon

Milyonların beklediği haber geldi! YÖK, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “‘Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar”, güncellenmiş haliyle Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir'” paylaşımıyla pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin çerçeve usul ve esaslarını açıkladı.

AÇILAN PROGRAMLARA BAŞVURU

YÖK, maddeler halinde açılan programlara başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleşeceğine dair bilgileri paylaştı:

Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı olarak ilgili lisans programlarından mezun olan ve senatoca belirlenecek şartları taşıyan adaylar, eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan ve program açma izni verilen üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilirler.

Programa başvuran adaylar, program açılan alanlar itibarıyla ilgili üniversitenin fiziki imkanları, insan kaynağı, ildeki okulların kapasitesi ile bu okullarda görev yapan öğretmenlerin alanları göz önünde bulundurularak üniversite senatolarınca belirlenen kontenjanlar ve kriterler çerçevesinde açılan programlara yerleştirilir.

Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olmayan ve pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılmayan üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olanlardan üniversite senatosu tarafından belirlenen şartları taşıyanlar, program açılmasına izin verilen üniversitelere başvurabilirler.​

Açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan ilgili lisans programlarının mezunlarından pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, eğer program açılmışsa mezun oldukları üniversiteye veya program açılan diğer üniversitelere başvurabilirler.

İlgili lisans programlarından mezun olanlar, bulundukları ve yaşadıkları ilde ya da başka bir ilde pedagojik formasyon eğitimi programı açılmasına izin verilen üniversitelere başvurarak üniversite senatoları tarafından belirlenen kontenjanlar ve başvuru kriterleri dahilinde programlara yerleştirilirler.

Adayın mezun olduğu ana dal lisans programı, program açılan alanlar içinde yer almıyorsa ve pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılan bir lisans programında çift ana daldan mezun olmuşsa, çift ana dal yaptığı alandan da programa başvurabilir. Adayın mezun olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de TTK tarafından hazırlanan 20. 02. 2014 tarihli ve 09 no.’lu kararının ekinde yer alan lisans programları içinde yer alıyorsa, her iki alandan/programdan birini tercih ederek programa başvurabilir.

KAYITTA GEREKLİ BELGELER

Kayıt için başvuru dilekçesi,

Onaylı lisans mezuniyet belgesi ya da diploma (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir),

Onaylı lisans not durum (transkript) belgesi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla),

İki adet vesikalık fotoğraf,

Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin, ilgili kurumun tayin edeceği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,

Kurumca istenebilecek diğer belgeler.

Pedagojik formasyonlar ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki Usul ve Esaslar bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

USUL VE ESASLAR.