İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Kamuya açıktan atama yoluyla en az lise mezunu memur alımı yapılıyor

Samsun Bafra Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de bir ilan yayımlandı. Bu ilanda ilk defa atanmak üzere açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacağı ifade edildi. Bafra Belediyesi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

İLAN AÇIKLAMASI

“Bafra Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.”

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Yayımlanan ilanda mühendis, şehir bölge plancısı, mimar, sosyal hizmet uzmanı, memur, tahsildar ve zabıta memuru alımı yapılacağı ifade edildi.

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda Bafra Belediyesi tarafından bazı şartlar aranacağı bildirildi. Bu ilanda belirtilen şartlar şu şekilde paylaşıldı:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU DETAYLARI

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 8 Kasım ile 12 Kasım arasında işlemlerini yapacaklardır. Adaylar istenilen belgeleri belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Bafra Belediyesi Ana Hizmet Binası Büyükcami Mah. Camikebir Sok. No: 1 Bafra/Samsun) adresine teslim etmek sureti ile başvurularını yapacaklardır.

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir