İş İlanlarıİşkur İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel AlımıSözleşmeli Personel Alım İlanları

Kamuya en az ön lisans mezunu sözleşmeli personeller alınacak! Başvurular bugün başladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alım ilanı verdi. Kurum bünyesine sözleşmeli olarak 24 personel alınacak. Başvuracak adaylardan en az çn lisans mezunu olmaları bekleniyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

KPSS sınavına girmiş olmak (lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.)

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir),

Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir),

KPSS sınav sonuç belgesi,

Fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

İş Deneyim belgesi (Sadece iş Deneyimi istenilen unvanlar için),

SGK Hizmet Döküm Belgesi. (Sadece iş Deneyimi istenilen unvanlar için)

Başvurular 18 Ekim’e kadar https://www.nku.edu.tr adresi üzerinden yalnızca elektronik ortamda yapılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir