GenelGündemİş İlanlarıKamu PersonelleriKpss'siz Personel Alım İlanlarıPersonel Alımı

Bakanlık KPSS şartı olmadan 130 kamu personeli alımı için ilan verdi! Başvurular 3 Kasım’a kadar alınacak

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu’na KPSS puan şartı olmadan 130 kamu personeli alınacak. İç Denetçi Sertifika Eğitimi’ne katılacak 100 Genel Katılımcı kontenjanından, 30 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 130 iç denetçi adayının belirlenmesi için ise aday belirleme sınavı yapılacak. İlan detayları ve başvuru kılavuzu haberimizde mevcuttur.

MÜRACAAT ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,

Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 45 yaşından büyük olmamak,

Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa (Kanun) tabi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde (Kanuna ekli (I)-(IV)) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelerde çalışmış olma şartını yerine getirmek:

Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla denetim elemanı olarak en az beş yıl,

Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en az sekiz yıl,

Araştırma görevliliğinde geçen süreler dâhil olmak üzere, doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl,

Müdür ve daha üstü unvanlarda en az sekiz yıl,

Hâkim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu, hukuk müşaviri, müşavir hazine avukatı, hazine avukatı, avukat, doktor, eczacı, diş hekimi, veteriner, mimar, şehir plancı, şehir ve bölge plancı ve muvazzaf subaylık ile komiserlik ve üzeri görevlerde sekiz yıl,

Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olarak ‘Mühendis’ kadro unvanıyla en az sekiz yıl görev yapanlar aday belirleme sınavına katılabilirler.

Ayrıca YDS şartı da bulunuyor. Önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla en az 50 puan isteniyor.

Başvurular 21 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında alınacak. 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No: 112 Kat: 4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Detaylı ilan için aşağıdaki başvuru kılavuzuna tıklayınız.

BAŞVURU KILAVUZU.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir