İş İlanlarıKamu PersonelleriPersonel Alımı

Büyükşehir Belediyesi kadın erkek 150 memur alımı yapıyor! Başvuru tarihleri açıklandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de bir ilan yayımlandı. Bu ilanda kadın erkek önlisans mezunu 150 itfaiye eri alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu ilanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İLANIN AÇIKLAMASI

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.”

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvurular 1 Kasım’da başlayacak ve 12 Kasım’a kadar devam edecektir. Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte , sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleks içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru süreci tamamlanacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

Ayrıca ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu doğrultuda adaylarda şu şartlar aranmaktadır:

• Türk Vatandaşı olmak, • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

• Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

Başvuru Kılavuzu İçinTIKLAYIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir