Kpss B Memur Alım İlanları

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Trakya Üniversitesi 3 Mayıs 2016 tarihinde Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde ilanlar bölümünde bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda Trakya Üniversitesi kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 3 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda hemşire personel alımı gerçekleştirileceği belirtilmiştir. İlanın detayları ise şöyle;

Sözlesmeli Personel Çalıstırılmasına İliskin Esaslar ile ek ve değisikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözlesmeli Hemsire alınacaktır.

ARANANILAN KOSULLAR

1- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel sartları tasımak,

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaslılık aylığı almıyor olmak,

3- Nöbet usulü çalısmaya engel halinin bulunmaması,

4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözlesmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözlesmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözlesmelerinin feshedilmemis olması veya sözlesme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözlesmesini tek taraflı feshetmemis olmak.

BASVURU SEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma veya çıkıs belgelerinin fotokopisi,

3- 2014 KPSSP3 puanını gösteren belge

4- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Baskanlığına sahsen basvurmaları gerekmektedir. (Basvuru / Beyan formu doldurtulacağından posta ile yapılan basvurular kabul edilmeyecektir.)